Gezond!

gezonde schoolOnze school is gezond!

Onze school heeft voor de tweede keer het vignet Gezonde School behaald! Dit keer gaat het om het terrein Sport en Bewegen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden we belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft speciale aandacht voor Sport en Bewegen. Dit themacertificaat hebben we binnengehaald in februari 2017! De inzet van vakleerkrachten voor het vak bewegingsonderwijs speelt hierin een rol, maar ook het prachtige aanbod Buitenschools Sporten dat de laatste jaren is ontwikkeld. Er is op elk niveau wel wat te vinden! De diversiteit is groot, zoals op woensdag Special Gym, op vrijdag judo en op zaterdagochtend rolstoel-hockey en –basketbal.

Dit aanbod is opgezet vanuit de Gymsectie en draait met hulp van vele stagiaires van de sportopleidingen in Nijmegen en Arnhem . Ook is er aandacht voor het bewegen in de pauzes. De kinderen pauzeren op verschillende pleinen, waar het aanbod van materialen op het juiste niveau is afgestemd. Voor de kinderen die dit aankunnen wordt er 3x in de week voetbal in de pauze georganiseerd. Vanaf de carnavalsvakantie worden er in de middagpauze diverse andere pauzesporten in onze gymzalen aangeboden: dans, looptraining voor de Stevensloop en badminton.

In juni 2016 hebben we het themacertificaat behaald voor sociale veiligheid en welbevinden. Waarom dat belangrijk is, wordt verteld in dit filmpje: https://vimeo.com/184653118. Momenteel zijn we bezig om aandacht te besteden aan gezonde voeding. Het themacertificaat dat daarbij hoort, hopen we binnen te halen in schooljaar 17-18.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
 

>>

Toegang voor ouders