Laatste nieuws

5 Okt. Staking

staking19 september 2017
Beste ouders/verzorgers,

Op donderdag 5 oktober is er een landelijke staking in het primair onderwijs. Het speciaal onderwijs (SO en VSO) valt ook onder de wet- en regelgeving van het primair onderwijs.

Onderwijsgroep Punt Speciaal geeft gehoor aan de oproep van de bonden om te staken voor een hoger salaris en vermindering van de werkdruk wat uiteindelijk zal resulteren in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wij zullen die dag dus geen onderwijs geven. We gaan er van uit dat u zelf de opvang regelt voor uw kind. Als dat onverhoopt echt niet lukt neem dan contact op met de teamleider zodat we kunnen overleggen wat we samen kunnen organiseren.

Als u wilt dat de therapie van uw kind op 5 oktober door gaat, graag ook dan contact met de teamleider zodat we kunnen overleggen over de opvang op school.
Verder gaan we er van uit dat u zelf contact hebt met het taxibedrijf over het vervoer op die dag.

Met vriendelijke groet en hopend op uw begrip,
Medewerkers st. Maartenschool,
Gillis Geschiere,
directeur.

>>

Toegang voor ouders