Logopedie

Algemeen
logo pictoEen logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Daarbij is het doel om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook richt de logopedist zich op de mondfuncties, het eten en drinken, het gehoor en de stem. De logopedist werkt vanuit de hulpvraag van de ouders en/ of kind. Voorbeelden van hulpvragen zijn:
-       Mijn kind lijkt niet goed te begrijpen wat ik bedoel
-       Mijn kind kan zich niet goed duidelijk maken
-       Mijn kind praat onduidelijk en is niet verstaanbaar voor onbekenden
-       Mijn kind lijkt niet goed te kunnen horen; hij reageert vaak niet of heel traag wanneer ik hem roep
-       Mijn kind verslikt zich vaak
-       Mijn kind is vaak hees

logo behandelDe logopedist onderzoekt, diagnosticeert en behandelt. Klik hier voor de logopedisten op onze school.

Onderzoek
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind start de logopedist met een onderzoeksfase. Tijdens de onderzoeksfase wordt bijvoorbeeld gekeken naar de communicatieve vaardigheden, de articulatievaardigheden, de mondmotorische vaardigheden en de eet- en drinkvaardigheden. Wanneer er problemen zijn rondom het eten en drinken kan het kind eventueel worden aangemeld bij het multidisciplinaire eetteam van de Sint Maartenskliniek. Tijdens de onderzoeksfase ontvangen de ouders/verzorgers regelmatig vragenlijsten om bijvoorbeeld het taalbegrip en de taalproductie van het kind in kaart te brengen. Ook wordt er mogelijk een gehooronderzoek afgenomen.

Logopedische diagnose
De logopedist bespreekt de onderzoeksresultaten met de ouder/verzorgers en stelt een diagnose. Op basis van de diagnose wordt een behandelvoorstel gedaan. De revalidatiearts zorgt voor een behandelvoorschrift.

Behandeling
logo communicatieAfhankelijk van het behandelvoorstel wordt het kind individueel of in combinatie met de fysiotherapeut en/of ergotherapeut gezien. Het geven van adviezen aan de ouders en andere betrokken teamleden speelt een belangrijke rol in de logopedische behandeling, zoals bijvoorbeeld adviezen rondom communicatie en het eten/drinken. Een belangrijk onderdeel van het logopedisch behandelaanbod op de St. Maartenschool vormt de inzet van Ondersteunende Communicatie (OC).

Toegang voor ouders