14 juli uitzwaai-dag

zwaai 2Met nog 5 weken te gaan is de grote vakantie al weer dichtbij aan het komen.  Er is een wijziging in de wijze waarop wij u als ouders een fijne vakantie willen wensen! De afgelopen jaren werd u uitgenodigd om op de laatste dinsdagavond van het schooljaar afscheid te nemen van de juffen en meesters en elkaar een fijne vakantie toe te wensen. Om 2 redenen doen we dat dit jaar NIET op dinsdagavond (zoals nog in de bijlage van de schoolgids staat) maar op  dinsdag 14 juli  overdag tussen 9.30 en 15.00 uur: Veel groepen willen graag samen met de kinderen een leuke bijeenkomst te organiseren waar u als ouders ook bij wordt uitgenodigd. & Dinsdag 14 juli organiseren we ook een actiedag voor een goed doel waar we u graag bij uitnodigen. Door het afscheid nemen van de klas én deze actiedag te combineren op dinsdag 14 juli willen we er een gezellige dag van maken waarbij we de ouders ook alvast een fijne vakantie wensen.
Dus: in tegenstelling tot wat op de jaarkalender staat wordt u niet uitgenodigd voor dinsdagavond 14 juli 20.00 uur maar voor dinsdag 14 juli tussen 9.30 en 15.00 uur. De juffen of meesters zullen u laten weten wanneer zij op deze dag iets samen met de ouders willen plannen. U hoort dat dus nog van hen.

>>

Toegang voor ouders