Nieuwsbrief Passend Onderwijs I (28 sept 2016)

Bestemd voor álle ouders van huidige leerlingen; Schoolverlaters en niet-schoolverlaters.

Nu de wet op het Passend Onderwijs voor het derde jaar in werking is, wordt langzamerhand ook duidelijk wat de consequenties zijn voor u als ouder en voor ons als school. Kijktip over de wet op het passend onderwijs: https://vimeo.com/172893424

Wíj merken dat het niet meer vanzelfsprekend is dat leerlingen de hele schoolperiode op de St. Maartenschool zitten. Omdat het aanbod op de scholen dicht bij uw huis steeds beter is afgestemd op de hulpvragen van uw kind wordt het voor een aantal leerlingen mogelijk om dichterbij huis naar school te gaan. Ook als Onderwijs Punt Speciaal- school kijken we inmiddels naar mogelijkheden om onze kennis en expertise meer naar u toe te brengen. U hoort daar binnenkort meer over.

Waar we in het verleden samen met u als ouders afspraken konden maken over een passende onderwijsplaats is er een gesprekspartner bij gekomen nl. het samenwerkingsverband. De collega’s van het samenwerkingsverband hebben kennis van de diverse scholen in uw woonomgeving en zijn baas over de middelen/het geld dat beschikbaar is.

Met elkaar bekijken we of een leerling nog aangewezen is op het speciaal onderwijs of dat er wellicht meer thuisnabij onderwijs mogelijk is. Als speciaal onderwijs nodig is geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Als zij speciaal onderwijs niet nodig vinden dan komt er géén toelaatbaarheidsverklaring en gaan we met u op zoek naar een passende plaatsing op een gewone basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs.

Ieder jaar zijn er leerlingen die voor 1 augustus van het lopende schooljaar een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig hebben. Daarnaast is overleg met samenwerkingsverband voortgezet onderwijs gewenst als uw kind al schoolverlater is.

De bespreking met de samenwerkingsverbanden vinden plaats op de St. Maartenschool. De gesprekken worden gevoerd met de procesbegeleider, collega’s van het samenwerkingsverband en ondergetekende. De orthopedagogen zijn op de achtergrond aanwezig.

We zijn ons aan het voorbereiden op deze uitdaging. Alle ouders die het betreft krijgen het verzoek een toestemmingsverklaring te willen ondertekenen. Met de verklaring maakt u het ons mogelijk met het samenwerkingsverband te overleggen en een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Ook voor de schoolverlaters hebben we uw toestemming nodig om met het samenwerkingsverband te kunnen overleggen welke type onderwijs het beste bij uw zoon of dochter past. Tegelijkertijd wordt dan besproken of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Op deze wijze helpen we u bij het kiezen van een passende vervolgschool.

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs in uw woonomgeving? Kijk dan op: https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kort/
Informatie voor ouders over het onderwijs:  www.oudersonderwijs.nl  of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Tel: 030-3060800.  Uiteraard kunt u ook bij mij terecht met uw vragen.
Vriendelijke groet, Marieke Bosch-Boeren, Trajectbegeleider en Voorzitter van de Commissie van Begeleiding
Tel: 024-3243665,  toets 2: secretariaat.   Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l

>>

Toegang voor ouders