Hitteplan

sun thumbHet nationaal hitteplan is van kracht. Dit is van belang voor mensen met een kwetsbare gezondheid. We hebben kinderen met een kwetsbare gezondheid op onze school. Vandaar de volgend afspraken:


* Ouders maken zelf de afweging of ze het verantwoord vinden dat hun kind in deze hitte met de taxi vervoerd wordt en in een warm klaslokaal les krijgt. Als ze willen dat hun kind thuis blijft dan geven ze dat door aan het taxibedrijf en aan school.


* Op school treffen we de volgende maatregelen:
- We maken gebruik van ventilatoren
- We laten de kinderen regelmatig water drinken
- we koelen kinderen met een koude doek wanneer kinderen dat nodig hebben/prettig vinden
- Wanneer het kan zoeken we een koelere plek binnen school
- we organiseren waterspelletjes buiten
- we zorgen voor een waterijsje
- we laten de kinderen binnen wachten op de taxi’s

>>

Toegang voor ouders