Bewegingsonderwijs

Gym (Klik hier voor de medewerkers Bewegingsonderwijs)

 • Doelstelling:  De leerlingen leren bewegen;  leerlingen introduceren in en vertrouwd maken met verschillende bewegingsonderwijs-leersituaties.

Doelstellingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs:

 • de leerlingen begeleiden in het uitbreiden van hun motorische betekeniswereld
 • de leerlingen helpen bij het zo optimaal mogelijk (leren) gebruiken van hun bewegingsmogelijkheden
 • de leerlingen hun eigen lichaam laten ervaren binnen beweegsituaties
 • de leerlingen positieve bewegings- en lichaamservaring op laten doen
 • de leerlingen hun motorische beperkingen niet als belemmering laten ervaren, maar juist ook als bron van mogelijkheden
 • de leerlingen leren samenwerken

Binnen de St.Maartenschool worden de klassen ingedeeld op basis van cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De verschillen ten aanzien van de motorische mogelijkheden binnen één klas zijn dan ook erg groot.  In principe komen alle leerlingen uit de klas gezamenlijk gymmen. Daarbij maken we enkele uitzonderingen, op basis van risico’s ten aanzien van bewegen. Gedurende het schooljaar komen middels een rooster de verschillende betekenisgebieden/activiteiten aan bod. Daarnaast doen we regelmatig activiteiten binnen een project, zoals pietengym, luchtkussen, schuiftafeltennis en licht-donker/verstoppen.

De accommodatie:
De St. Maartenschool beschikt over twee goed uitgeruste gymzalen. We speken over een ‘kleine gymzaal’ (afmetingen: 10m x 12m x 5,35m) en een ‘grote gymzaal’ (afmetingen:10m x 20m x 5,35m). Verder beschikken we over drie omkleedruimtes. Voor sportdagen en andere bijzondere activiteiten  maken we gebruik van de sporthal van de St.Maartenskliniek.

Regels en afspraken:
De kleuters  dragen  tijdens de gymlessen  een gym T-shirt. Voor de overige teams geldt: gym T-shirt, korte broek en gymschoenen.  Leerlingen met aangepast schoeisel dragen gewoon hun eigen schoenen tijdens de gymles. Leerlingen die gebruik maken van een handbewogen rolstoel hoeven alleen een gym T-shirt te dragen. Leerlingen in een elektrische rolstoel  hoeven zich niet om te kleden.

Zwemmen


Zwemmen Doelstelling:
Het opbouwen van het vertrouwen in de deelname aan bewegingssituaties in het water. Ten aanzien van het zwemmen hebben we afgesproken dat leerlingen na het eerste jaar mogen gaan zwemmen. Alle leerlingen mogen in principe vier jaren zwemmen. Wanneer binnen deze vier jaren het A-diploma wordt behaald, dan wordt er ook gestopt met de zwemlessen.  Ook hier geldt weer; wanneer een leerling  een te druk beweegprogramma heeft, kan hiervan afgeweken worden. Het aanvankelijk zwemonderwijs wordt gestart in de kliniekbaden van de St.Maartenskliniek. Hierbij wordt gewerkt volgens de Halliwickmethode. De Halliwickmethode is specifiek voor leerlingen met een lichamelijke beperking.

De methode bestaat uit vier fases, namelijk:
Fase 1: Watergewenning,
Fase 2: Controle van rotaties in het water,
Fase 3: Beheersing van de bewegingen in het water,
Fase 4: Voortbeweging in het water.

Ten aanzien van het aanvankelijk zwemonderwijs hebben we op de St.Maartenschool drie alternatieve zwemdiploma’s ontwikkeld; het kikker- goudvis- en dolfijndiploma.  De schooldiploma’s zijn afgestemd op het programma van de Halliwickmethode.

Kikkerdiploma 

 • Zittend vanaf de kant, met hulp, te water gaan
 • In het bad "douchen" met een emmertje water
 • Kruipen over de bodem in kniediep water
 • Op handen (buiklig) voortbewegen in kniediep water
 • Langs de badrand lopen met voeten aan de grond.
 • Vooruit en achteruit door het water lopen (met hulp)
 • Kikkersprongen maken door het water
 • Met de mond in het water gaan
 • Met het gezicht in het water gaan
 • Een ballon / blaashoedje vooruit blazen
 • Bellen blazen in het water
 • Drijven op de buik (met hulp)
 • Drijven op de rug (oren in het water, met hulp)
 • Spetteren met handen en voeten
Goudvisdiploma

 • Zittend vanaf de kant te water gaan
 • Zelfstandig vooruit en achteruit door het water lopen
 • Baantje "vallen en opstaan " (in heupdiep water)
 • Vanuit staan naar ruglig gaan (aan badrand)
 • Onder een plankje doorzwemmen met het gezicht en oren in het water
 • Drijven op de rug
 • Vanuit ruglig komen tot rechtop staan
 • Drijven op de buik (gezicht in het water)
 • Draaien van rug naar buik en terug (met hulp)
 • Kennismaking met armslag in ruglig
 • Zwemmen op de buik, schoolslag benen, met hulpmiddel
 • Ring van de bodem pakken met hoofd onder water
Dolfijndiploma

 • Vanaf de mat in het water springen en er weer op klimmen
 • Vanuit het water, via mat, op de kant klimmen
 • Zelfstandig van staan naar ruglig gaan
 • Zelfstandig van ruglig + drijven, naar staan gaan
 • Zelfstandig van staan naar buiklig gaan
 • Zelfstandig van buiklig + drijven,  naar staan gaan
 • Draaien van rug naar buik en terug
 • Baantje enkelvoudige rugslag met de benen/armen
 • Baantje op de buik met beginnende combinatie armen en benen
 • Ringen van de bodem halen in borstdiep water met de ogen open
 • Door een gat in het zeil zwemmen
De accommodatie: Voor de zwemlessen maken we gebruik van het revalidatiezwembad van de St. Maartenskliniek. Dit betreft een bad met beweegbare bodem (afmetingen: 12,5m x 6m x max. 1,80m diep). Leerlingen die oefenen om een A-diploma te behalen, maken gebruik van de baden in het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen.

>>

Toegang voor ouders