• St. Maartenschool
    St. Maartenschool

Vakantierooster, Studiedagen Aangepast lesrooster 2022 - 2023

Het Vakantierooster, de Studiedagen en het aangepast lesrooster voor schooljaar 2022 - 2023 staat op onze website onder Info > Jaarplanning. Of klik hier.

ZIVVER voor veilig versturen privacygevoelige informatie

Punt Speciaal gaat vertrouwelijk om met de informatie van haar leerlingen. Hiertoe behoort ook dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkt Punt Speciaal vanaf schooljaar 2021-2022 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

Lees meer: ZIVVER voor veilig versturen privacygevoelige informatie

Kennisgroep Speciaal

Op onze scholen is veel kennis aanwezig over de verschillende ziektebeelden. Het is belangrijk om te weten hoe je daar in de klas goed mee om kunt gaan. Binnen Kennisgroep Speciaal wordt deze kennis up-to-date gehouden. Kennisgroep Speciaal bestaat uit ervaren collega's van verschillende scholen in het land, met dezelfde doelgroep als de St.Maartenschool.

Schoolgids en Schoolgidsbijlage 2021 / 2022

De Schoolgids (klik hier) en de Schoolgidsbijlage (klik hier) voor het komende schooljaar 2021 / 2022 zijn uit. Hierin vindt u het vakantierooster, belangrijke data, bereikbaarheid, ziek, beter- of afwezigheidsmeldingen, activiteiten en nog veel meer informatie mbt het nieuwe schooljaar.

-

Toegang voor ouders