• St. Maartenschool
    St. Maartenschool

Klankbordgroep Zorg Binnen Onderwijs

Twee keer per jaar komt de Klankbordgroep Zorg Binnen Onderwijs bij elkaar. De klankbordgroep ZBO is samengesteld uit een aantal betrokken ouders, directieleden vanuit zowel de Werkenrodeschool als de Maartensschool en contactpersonen ZBO. Ook de zorgaanbieders Driestroom en TVN zijn hierin betrokken.

De klankbordgroep fungeert als luisterend oor adviseert en overlegt 2x per jaar wat er leeft binnen alles wat met zorg binnen onderwijs te maken heeft. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën dan kunt u een van ons hierover benaderen.

Contactlijst klankbordgroep ZBO

Michael Huijgen
Eric Dankbaar
Rachel van Gelder
Theo Lucassen
Remco Siebert
Mieke Pijnappels
Janneke van Gelder
Mirjam Meeuws
Inge Klein
Jacques Wouda

voorzitter, vader van Rutger, Maartenschool
Directeur Werkenrodeschool
Coördinator ZBO Werkenrodeschool
trajectbegeleider Werkenrodeschool en ondersteunend bij aanvragen ZBO
coördinator Driestroom
coördinator Noviomagum/TVN
coördinator Noviomagum/TVN
onderwijsassistent Maartenschool
Coördinator ZBO Werkenrodeschool
Ouder Werkenrodeschool

Persoonsgegevens zijn via Eric Dankbaar verkrijgbaar

In de meest recente vergadering op 14 december is er over de volgende zaken gesproken:

Binnenhalen zorggelden bij gemeentes, WLZ enz. t.b.v. Maartenschool (en daarna Werkenrode School)

Na maanden van overleg tussen de gemeente Nijmegen, Maartenschool, TVN en Driestroom lijkt het er nu op dat het rond gaat komen. Vanuit een gewogen gemiddelde gaat de Maartenschool een bedrag krijgen voor zorg dat door TVN en Driestroom gaat worden ingevuld.

Het moet nog wel door de gemeenteraden van 7 gemeentes en die van Cuijk die ook meedenkt in dit plan.

Driestroom en TVN willen in januari al met de inzet beginnen op de Maartenschool. Er wordt een plan gemaakt hiervoor. Er wordt aangegeven dat het misschien allemaal weer anders wordt gezien de brief van ministers Slob en de Jonge die nu onderkennen dat er wel een probleem is in het onderwijs m.b.t. de zorg. Als het project start en de financiering rond is volgt de Werkenrode School.

AVG

Vanuit Punt Speciaal is er een AVG werkgroep actief die alles rondom de nieuwe wetgeving probeert te kanaliseren. Zo zijn er al privacyverklaringen ondertekend door zorgmedewerkers en is er met de directies van TVN en Driestroom overleg over de verwerkersovereenkomsten die moeten komen. In deze fase is bewustwording bij medewerkers m.b.t. alles rondom privacy belangrijk. M.b.t. fotograferen van leerlingen zijn er al afspraken dit onherkenbaar te doen. Bij aanvang van een schoolloopbaan van een leerling worden vragen gesteld over privacy waar ouders akkoord of niet akkoord op geven.

Nieuwe voorzitter    

Aan het einde van het schooljaar stopt Michael als voorzitter en lid van de Klankbordgroep. Zijn zoon gaat naar de Kom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Michael.

Particuliere zorgaanbieders

Het vindt incidenteel plaats dat ouders met een particuliere ZZP-er aan de slag willen als ZBO-er. Dat is helaas niet mogelijk. Alleen TVN en Driestroom zijn partners van Maartenschool en Werkenrode School. In het verleden zijn hiervoor wel eens uitzonderingen gemaakt maar we willen voorkomen dat er teveel zorgbegeleiders in school werken zonder het overzicht te hebben. Oude afspraken blijven van kracht tot een nieuwe situatie onstaat.

Eric Dankbaar, secretaris klankbordgroep ZBO

-

Toegang voor ouders