Zorgfinanciering

Na de ouderavonden van 13 en 15 maart hebben alle ouders informatie ontvangen over de zorgfinanciering. Bij deze informatie zat ook een formulier: "vraagstelling omtrent indicaties". Op dit moment hebben we van ongeveer de helft van alle ouders een reactie ontvangen. Vriendelijk verzoek om uw formulier, als dat nog niet op school ingeleverd is, als nog in te leveren.

Ik realiseer me dat het invullen misschien lastig kan zijn of dat u nog behoefte heeft aan aanvullende informatie, schroom niet om even contact op te nemen zodat we er samen naar kunnen kijken. Voor meer achtergrondinformatie over de zorgfinanciering verwijs ik u graag naar deze (of deze) hele heldere en leesbare brochure.e.

Gillis

-

Toegang voor ouders