Zorgfinanciering

Op de ouderavonden in maart hebben we informatie gegeven over de zorginventarisatie en de verdere acties in dat project. In de samenwerking met de betrokken partners is het helaas nog niet gelukt om iedereen om de tafel te krijgen voor de gesprekken die we met de ouders willen gaan voeren. In de bijgestelde planning wil ik in de week na de meivakantie een individuele uitnodiging voor een gesprek aan iedere ouder sturen zodat we in de weken  daarna alle betreffende ouders hebben gesproken over dit thema. Hopelijk past onze planning dan beter en kunnen we u snel toelichting geven  op de verdere gang van zaken!

Gillis Geschiere 

-

Toegang voor ouders