Processierups rond school: aanwezigheid zelf beoordelen

rupsBeste ouder(s)/verzorger(s). Helaas constateerden wij vandaag dat we opnieuw processierupsen hebben in de bomen rondom de school. We werken er hard aan om dit probleem op te lossen. Op de korte termijn door te bestrijden, maar ook op de langere termijn, door met kliniek en gemeente in gesprek te gaan over het verwijderen van een aantal bomen rond de school en op het plein.

Dit omdat de verwachting is dat het probleem van de rupsen de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Voor dit moment laten we de kinderen vandaag binnen en dat zal ook de komende week waarschijnlijk nog zo zijn.  Het gaat hierbij niet zozeer om de uitslag die heel vervelend kan zijn, maar de rupsen kunnen ook klachten veroorzaken aan ogen en luchtwegen, en op die manier schadelijk zijn voor de gezondheid. In combinatie met  de verwachting  van het warme weer de komende periode is het binnen blijven niet prettig, maar volgens ons wel noodzakelijk.

Met betrekking tot het warme weer, met temperaturen boven de 30 graden, is het ook nog zo dat wij binnen dit gebouw de lokalen en gangen niet koel kunnen houden. Daarom willen we u vragen om aanstaande maandag en dinsdag zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan. De combinatie van hoge temperatuur in het gebouw, het vervoer per taxi bij hoge temperatuur én de processierups zijn hiervoor aanleiding. Het is dus geoorloofd om uw zoon/dochter thuis te houden wanneer u het niet verantwoord  vindt uw kind onder genoemde omstandigheden naar school te laten gaan. Ook kunt u besluiten uw zoon of dochter een halve dag naar school te laten komen. De school is dus wel gewoon open en in de ochtend zullen we de lessen zoveel mogelijk doorgang laten vinden. Op de middag zullen we vaak gaan kiezen voor een aangepast programma in ruimtes binnen school die relatief koel zijn.

Mocht u besluiten uw kind thuis te houden een hele of een halve dag dan vragen wij u om dit wel zelf goed te communiceren met het taxibedrijf. Vanzelfsprekend horen wij het ook graag als u besluit uw kind (gedeeltelijk) thuis te houden. U kunt dit op de gebruikelijke manier via het absentie-antwoordapparaat of de email doorgeven; als reden volstaat “vanwege de warmte”.

Dinsdag gaan we de omstandigheden opnieuw beoordelen en eventueel besluiten tot een tropenrooster voor de daarop volgende dagen, waarbij de school tot 12.00 uur open zal zijn. Hierover wordt u dan opnieuw geïnformeerd.  U begrijpt dat dit voor onze school een hele organisatie is in verband met alle taxibedrijven waarmee we te maken hebben én de therapie die kinderen volgen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van de teamleiders.

Namens de directie, Ineke Deuss

-

Toegang voor ouders