Jaarplanning

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

Studiedagen voor alle Units: LET OP! LEERLINGEN HELE DAG VRIJ
• 9 september 2020
• 18 september 2020
• 4 november 2020
• 1 februari 2021
• 15 april 2021

Aangepast rooster LET OP! LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR
• 18 december 2020 (vrijdagmiddag voor kerstvakantie)
• 12 februari 2021 (vrijdagmiddag na carnavalsviering)
• 16 juli 2021 (laatste schooldag)

Vakantierooster 2020-2021
• Eerste schooldag                       • 24 augustus 2020
• Herfstvakantie                            •19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
• Kerstvakantie                             • 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
• Voorjaarsvakantie                      • 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
• 2e Paasdag                               • 5 april 2021
• Koningsdag                               • 27 april 2021
• Meivakantie (incl. Hemelvaart)  • 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
• 2e Pinksterdag                          • 24 mei 2021
• Zomervakantie                          • 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Activiteiten 2020-2021
(Bij een cursief gedrukte activiteit verwachten wij uw aanwezigheid, indien uw kind in de betreffende Unit zit).
• Schoolfotograaf: alle Units                                    • 22 en 23 september 2020
• Sintviering: alle Units                                            • 4 december 2020
• Kerstviering/spel: Unit B                                       • 16 december 2020
• Kerstviering/spel: Units A                                     • 17 december 2020
• Kerstviering/spel: Unit C t/m E                             • 18 december 2020
• Carnavalsviering: alle Units                                 • 12 februari 2021
• Doorschuifmiddag: alle Units                               • 13 juli 2021
Afscheid van de klas: alle Units                           • Een dagdeel in laatste schoolweek
Afscheid van de schoolverlaters                          • 15 juli 2021
• Viering afsluiting schooljaar: alle Units                • 16 juli 2021

Luizenkammen
Na elke vakantie op maandagmiddag: eerste keer op31 augustus 2020

-

Toegang voor ouders