Jaarplanning

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

Schooltijden schooljaar 2018 - 2019
Maandag

09.00 – 14.30 uur

Dinsdag 09.00 – 14.30 uur 
Woensdag 09.00 – 14.30 uur 
Donderdag 09.00 – 14.30 uur 
Vrijdag  09.00 – 14.30 uur 
 
Aangepast rooster 2019 – 2020
Vrijdag 10 juli 2020  (laatste vrijdag voor de Zomervakantie)   leerlingen uit om 13.00 uur
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020
 

VAKANTIEROOSTER, STUDIEDAGEN EN AANGEPAST LESROOSTER
ST. MAARTENSCHOOL    SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Schooltijden maandag t/m vrijdag: 09.00 – 14.30 uur

VAKANTIEROOSTER
1ste schooldag          • 24 augustus 2020
Herfstvakantie           • 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie            • 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie     • 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
2e Paasdag              • 5 april 2021
Koningsdag              • 27 april 2021
Meivakantie              • 3 mei 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaartvakantie • 10 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag         • 24 mei 2021
Zomervakantie         • 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

STUDIEDAGEN: Let op: LEERLINGEN HELE DAG VRIJ
• 9 september 2020
• 18 september 2020
• 4 november 2020
• 1 februari 2021
• 15 april 2021

AANGEPAST ROOSTER: Let op: LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR
• 18 december 2020
• 12 februari 2021
• 16 juli 2021

 

 

-

Toegang voor ouders