Schoolgids

Op onze site vindt u de nieuwe schoolgids voor schooljaar 2021 / 2022 van de St. Maartenschool. Deze gids is bedoeld om u als ouder te informeren over zaken die we belangrijk vinden. We vertellen u in deze schoolgids hoe wij denken over onderwijs en hoe de dagelijkse gang van zaken op de St. Maartenschool is. Naast deze gids ontvangt u ook een losse bijlage met adressen, telefoonnummers en allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen op onze school.

Via Social Schools en de website houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.. Regelmatig zijn er op school ouderavonden. Ook daar willen wij u graag ontmoeten.

-

Toegang voor ouders