Jaarrooster

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

  Activiteitenoverzicht St. Maartenschool 2018 - 2019
Sportdagen Units Ntb Ntb
Koningsspelen (voorstelling) Alle Units 12-04
Generale schoolverlatersmusical (nieuwe datum) Schoolverlaters 18-06
Schoolverlatersmusical (nieuwe datum) Schoolverlaters 18-06
Speldag Unit A Unit A 21-06
Doorschuifmiddag Alle Units 02-07
Afscheid van de klas Alle Units 03-07
Schoolverlatersreceptie Schoolverlaters 04-07
Schooljaarafsluiting Alle Units 05-07
 
Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019
April/Meivakantie (incl. 2e Paasdag en Koningsdag) 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 
Hemelvaartvakantie 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 
2e Pinksterdag 10 juni 2019 
Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 
   
Informatieavond, stand van zaken en rapportage gesprekken 2018 - 2019
Rapportage gesprekken 24 juni 2019 t/m 28 juni 2019 
   
Schooltijden schooljaar 2018 - 2019
Maandag 09.00 – 14.30 uur 
Dinsdag 09.00 – 14.30 uur 
Woensdag 09.00 – 14.30 uur 
Donderdag 09.00 – 14.30 uur 
Vrijdag  09.00 – 14.30 uur 
   
Studiedagen schooljaar 2018 - 2019 (leerlingen vrij)
Vrijdag 19 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019
 
 
Aangepast rooster en studiedagen 2019 – 2020
Aangepast rooster: leerlingen uit om 13.00 uur: Vrijdag 20 december 2019
Aangepast rooster: leerlingen uit om 13.00 uur: Vrijdag 21 februari 2020
Aangepast rooster: leerlingen uit om 13.00 uur: Vrijdag 10 juli 2020
   
Studiedagen Maartenschool  Nader te bepalen
Studiedagen Onderwijsgroep Punt Speciaal  Nader te bepalenVakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag 13 april 2020
April/meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

-

Toegang voor ouders