Visie

 • In ons leren richten wij ons op de mogelijkheden van de leerling door aan te sluiten bij zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op alle vormingsgebieden. Wij motiveren, enthousiasmeren en werken vanuit hoofd, hart en handen.
 • De inrichting van onze school is betekenisvol en uitdagend, afgestemd op het niveau en de behoeften van de leerlingen.
 • In 2024 staat de St Maartenschool bekend als een specialistische leeromgeving waar planmatig en opbrengstgericht wordt gewerkt binnen een warm pedagogisch klimaat. Het is een school waar een kind met plezier naar toe gaat en zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelt met een maximaal resultaat.
 • In ons samenwerken zijn wij open in communicatie, benutten we onze kwaliteiten en leren we van elkaars kwaliteiten.
 • In ons contact met ouders werken wij vanuit partnerschap. Wij bundelen onze krachten en delen ervaringen. Dit doen we in openheid, vertrouwen en met wederzijds respect. We maken duidelijke en reële afspraken. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind.
 • Als team zijn wij hulpvaardig en maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten. We nemen verantwoordelijkheid door te denken vanuit mogelijkheden en constructief samenwerken.
  We creëren een veilige sfeer waarin we samen de balans bewaken tussen inspanning en ontspanning.
 • In ons pedagogisch klimaat krijgt iedereen de ruimte zijn kwaliteiten te laten zien en verder te ontwikkelen.
  We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen succeservaringen de belangrijkste bouwstenen zijn.
 • Opbrengsten zijn optimaal voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel wanneer reële verwachtingen worden gecreëerd uitgaande van de mogelijkheden van leerlingen en de kwaliteiten van het onderwijzend personeel. De voortgang wordt door meting duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Alle betrokkenen zijn trots op de behaalde resultaten.
 • In onze communicatie zijn wij transparant en efficiënt. Wij communiceren volgens heldere afspraken. Wij waarborgen een veilige omgeving waarbinnen wij elkaar feedback geven, ontvangen en vragen.
 • De St. Maartenschool is een plek waar plezier en een positieve sfeer voorop staan en waar oog is voor alle ontwikkelingsgebieden van de leerling. Op de Maartenschool staat de juiste persoon op de juiste plek om zo ieders kwaliteiten te benutten en te waarborgen.

-

Toegang voor ouders