Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel een kind zo optimaal en zelfstandig mogelijk te laten participeren in zijn of haar eigen leefomgeving. (thuis, school, dagopvang, etc.). Om dit te bereiken werkt een ergotherapeut spelenderwijs aan het ontwikkelen van voorwaarden en vaardigheden om tot zelfstandige uitvoer van een dagelijkse activiteit te komen. De ergotherapeut richt zich op problematiek van de arm-/ handfunctie, fijne motoriek, schoolse vaardigheden, zelfverzorging, zithouding, visus, ruimtelijk inzicht, planmatig werken, prikkelverwerking, geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen en leert het kind hoe hiermee om te gaan.


schrijven1De ergotherapeut werkt vanuit de hulpvraag van de ouders/ kind of de leerkracht. Voorbeelden van hulpvragen zijn:
-       Kan ons kind leren zich zelfstandig aan- en uit te kleden?
-       Kan ons kind leren knippen?
-       Kunnen wij ondersteuning krijgen bij de aanvraag van een rolstoel?
-       Kan ons kind leren zijn hand beter te gebruiken?
-       Kan deze leerling meer leesbaar leren schrijven?
-       Hoe kan deze leerling na instructie van de lesstof tot een logische uitvoer van de activiteit komen?
-       Kan ik leren om in de klas rechtop aan tafel te blijven zitten?

Onderzoek
voorzieningen1Na een vraaggesprek met ouders (anamnese), waaruit hulpvragen beschreven worden, start de ergotherapeut met onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties, (gestandaardiseerde) testen en vragenlijsten. De resultaten worden altijd met ouders besproken.

Behandeling
Na het ergotherapeutische onderzoek worden er in samenspraak met ouders en revalidatieteam doelstellingen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Er wordt individueel, in combinatie met de fysiotherapeut en/of logopedist en in de thuissituatie (door ouders) aan de behandeldoelstellingen gewerkt. De behandeldoelstellingen zijn behaald wanneer de vaardigheden in de praktijk door het kind toegepast worden. Het geven van adviezen aan ouders, leerkrachten en andere betrokkenen speelt een belangrijke rol in de behandeling.

-

Toegang voor ouders