Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Daarbij is het doel om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De logopedist richt zich op de mondfuncties, het eten en drinken, het gehoor en de stem. De logopedist werkt vanuit de hulpvraag van de ouders en/ of kind. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

-       Wat begrijpt mijn kind?

-        Kan mijn kind leren zich beter duidelijk te maken.

-       Kan mijn kind leren meer verstaanbaar te spreken?

-        Kan mijn kind veiliger leren slikken?

-        Kan mijn kind leren minder hees te praten?

De logopedist onderzoekt, diagnosticeert en behandelt.

Onderzoek
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind start de logopedist met een onderzoeks- en observatiefase. Tijdens deze fase wordt bijvoorbeeld gekeken naar de communicatieve vaardigheden, de articulatievaardigheden, de mondmotorische vaardigheden en de eet- en drinkvaardigheden.
Wanneer er problemen zijn op het gebied van eten en drinken kan het kind via de revalidatie-/kinderarts worden aangemeld bij GOFIT (growth oral feeding intervention team), het eetteam van de Sint Maartenskliniek. Informatie over het team is te vinden op de website.

Tijdens de onderzoeksfase ontvangen de ouders/verzorgers regelmatig vragenlijsten om bijvoorbeeld het taalbegrip en de taalproductie van het kind in kaart te brengen. Ook wordt er mogelijk een gehooronderzoek afgenomen.

Logopedische diagnose
De logopedist bespreekt de onderzoeksresultaten met de ouders/verzorgers en stelt een diagnose. Op basis van de diagnose wordt een behandelvoorstel gedaan en het behandelplan wordt afgestemd met ouders en team De logopedist en de ouders/verzorgers stemmen de mogelijkheden voor het oefenen thuis af.De revalidatiearts zorgt voor een behandelvoorschrift.

Behandeling
Afhankelijk van het behandelvoorstel wordt het kind individueel of in combinatie met de fysiotherapeut en/of ergotherapeut gezien. Het geven van adviezen aan de ouders en andere betrokken teamleden speelt een belangrijke rol in de logopedische behandeling, zoals bijvoorbeeld adviezen rondom communicatie en het eten/drinken. Een belangrijk onderdeel van het logopedisch behandelaanbod op de St. Maartenschool vormt de inzet van Ondersteunende Communicatie (OC).

 logo picto
 
 
 logo behandel
 
 
 logo communicatie
 

 


 

Toegang voor ouders