De orthopedagoog

Aan elke Unit is een orthopedagoog verbonden. De orthopedagoog verzorgt de speciale leerlingbegeleiding voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft. Hierbij valt te denken aan het begeleiden van ouders bij sociaal-emotionele problematiek in de thuissituatie of het begeleiden van leerkrachten/onderwijsassistenten wan­neer het gaat om de pedagogische aanpak van individuele leer­lingen. Ook op gebied van het onderwijsleerproces is de orthopedagoog betrokken. Zo neemt de orthopedagoog samen met de leerlingzorgcoƶrdinator deel aan de leerlingbesprekingen om dit proces zo goed mogelijk te bewaken en zo nodig bij te sturen. De orthopedagoog is tevens verantwoordelijk voor orthopedagogisch onderzoek ten behoeve van (bijvoorbeeld) indicaties en herindicaties.

-

Toegang voor ouders