Nieuwe ouders

De St.Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school werkt intensief samen met het revalidatiecentrum van de St. Maartenskliniek. Het onderwijs op de St.Maartenschool sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het biedt hen de uitdaging om zo ver als mogelijk te komen. Het aanbod is erg breed: van basisschoolleerstof tot leerstof voor zeer moeilijk lerende kinderen, verdeeld over 7 leerroutes binnen de school. De St.Maartenschool maakt deel uit van onderwijsgroep Punt Speciaal.

  • Aanmelden/ kennismaken

Wanneer u denkt dat uw kind op zijn plek zou zijn op onze school dan is het goed om meer informatie in te winnen. U kunt hiervoor terecht bij de intern begeleiders: Hanneke Vanwesenbeek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor ouders met een andere culturele achtergrond hebben we de mogelijkheid om bij het eerste gesprek op school een telefonische tolk in te schakelen.

  • Schooltijden:

Elke dag 9.00- 14.30u

  • Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij school. We kunnen het meeste bereiken met uw kind  wanneer school en ouders goed van elkaar op de hoogte zijn. Er is dagelijks contact met u als ouder wanneer dit nodig is vanwege de jonge leeftijd van het kind of het lage ontwikkelingsniveau. Dit gebeurt via Social Schools en waar nodig telefonisch. Als u zelf vragen heeft , dan kunt u altijd bij ons terecht. Wanneer u telefonisch contact opneemt met de leerkracht of onderwijsassistent, dan willen we vragen om dit buiten de schooltijden te doen.
U bent als ouder altijd welkom om in overleg met de leerkracht  in de klas van uw kind een dagdeel mee te kijken.  

  • Ouderavonden

Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond in de klas van uw kind. Op deze avond wordt het programma toegelicht en worden er praktische afspraken gemaakt tussen klas en ouders. Drie keer per schooljaar zijn er oudergesprekken : in november vindt het stand van zaken gesprek plaats en in  februari en juni bespreken we de opbrengsten. Bij het oudergesprek in februari wordt ook het ontwikkelingsperspectief van uw kind besproken en ondertekend.
We vinden het prettig om u goed te kunnen informeren en van u terug te horen hoe uw kind het onderwijs ervaart.

  • Centrale Kindbesprekingen

Op de St.Maartenschool werken we intensief samen met de afdeling kinderrevalidatie van de St.Maartenskliniek. Het is mogelijk dat uw kind fysiotherapie, logopedie of ergotherapie krijgt binnen het onderwijsprogramma. Ook kan het kind indien nodig gebruik maken van de verpleegpost op school. Het is belangrijk om met alle betrokkenen af te spreken aan welke doelen wordt gewerkt. U krijgt dan een uitnodiging voor een Centrale Kindbespreking.  Hier zitten school, ouders en therapeuten samen aan tafel om af te spreken wat de komende periode belangrijk is voor uw kind.

  • Social Schools en website

Alle communicatie tussen school, de klassen, de leerkracht, de assisitent, de ouders en andere betrokkenen rondom de leerling leest u op onze Social Schools-app. Daarnaast kunt u voor algemene informatie terecht op onze website. In verband met de privacy van de kinderen gebruikt u als ouder voor dit gedeelte van de website een wachtwoord.

  • Stichting Leergeld

Elke gemeente heeft een Stichting Leergeld. Deze is bedoeld om ouders te helpen bij het betalen van de kosten van het onderwijs van uw kind. Neem contact op met uw gemeente als u hiervan gebruik wil maken.

-

Toegang voor ouders