Leerlingenzorg

Intern Begeleider (IB)
Er zijn drie intern begeleiders verbonden aan de school. Zij houden zich bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Zij dragen zorg voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en voor het eerste ontwikkelingsperspectief wanneer een kind start op school.
De intern begeleider is voorzitter van de Centrale Kind Bespreking (CKB) en ook van de leerlingenbespreking die regelmatig in de unit plaatsvindt. Alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind kunnen dan aan de orde komen: Worden de afgesproken doelen behaald? Is er een bijstelling nodig in het ontwikkelingsperspectief? Eventuele knelpunten worden besproken en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht.

-

Toegang voor ouders