Medezeggenschapsraad

Punt Speciaal kent de volgende medezeggenschapsraden:

 • MR-Maartenschool (ouders en personeel)
 • MR-Werkenrodeschool (leerlingen, ouders en personeel)
 • MR-Mikado (ouders en personeel)
 • MR-PPO (partner passend onderwijs)
 • GMR (ouders en personeel, OZG-breed)

MR - Maartenschool
De MR-Maartenschool behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en personeel. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op de school en die gevolgen kunnen hebben voor leerlingen, ouders en personeel. Bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc. De MR vergaderdert 5 keer per jaar op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mw B. Tangelder (024-3505335 / E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .)

Leden van de (G)MR:
. Femke Jansen (ouder MR)
. Marco Onderstal (ouder MR)
. Jitte Brinkhof (ouder MR)
. Karin Verberkt (personeel MR)
. Anita van Zonsbeek (personeel MR)
. vacature (personeel MR)
. vacature (personeel GMR)
. vacature (ouder GMR)

 • Klik hier voor het MR-verslag van 6 april 2017
 • Klik hiervoor het (G)MR-jaarverslag 2016
 • Klik hier voor het GMR Faciliteiten 151020 
 • Klik hier voor ingekomen verzoeken MR 2012-2017
 • Klik hier voor MRmaartenschool170629
 • Klik hier voor de MRmaartenschoolagenda170921
 • Klik hier voor het vergaderschema(G)MR2017-2018 18092017


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken zoals het bedrijfsplan, het arbo-beleid, de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het financieel beleid, eventuele uitbreiding of fusie, de klachtenregeling etc.  In de GMR zitten ouders (één vertegenwoordiger per school) en personeelsleden (één vertegenwoordiger per sector). De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar  met de bestuurder op dinsdagavond.  De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mw B. Tangelder (024-3505335 / E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature
Er bestaat momenteel een vacature in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) voor een ouder van een van de onderwijsinstellingen. Geinteresseerden kunnen kontact opnemen met de ambtelijk secretaris mw B. Tangelder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

-

Toegang voor ouders