Leerlingenzorg

Leerling Zorg Coördinator (LZC)
Elke unit heeft een coördinator leerlingenzorg die zelf werkzaam is in de unit.  De voornaamste taak is om het ontwikkelingsproces van alle leerlingen van de unit te waarborgen. Deze coördinator is voorzitter van de Centrale Kind Bespreking (CKB) en ook van de leerlingenbespreking die regelmatig in de unit plaatsvindt. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de unit zijn hierbij aanwezig, en de orthopedagoog op uitnodiging. Alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind kunnen dan aan de orde komen: Worden de afgesproken doelen behaald? Sluit de ontwikkeling van uw kind aan bij het ontwikkelingsperspectief? Eventuele knelpunten in de ontwikkeling worden besproken en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht.

Intern Begeleider (IB)
Er zijn twee intern begeleiders verbonden aan de school. Zij houden zich bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Zij dragen zorg voor de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) en voor het eerste ontwikkelingsperspectief wanneer een kind start op school. De innovatie van het leerlingvolgsysteem valt onder de taken van de intern begeleiders en ook de implementatie in het team. De intern begeleiders staan in nauw contact met de coördinatoren leerlingenzorg van de units.

Partners

Medezeggenschapsraad

Punt Speciaal kent de volgende medezeggenschapsraden:

 • MR-Maartenschool (ouders en personeel)
 • MR-Werkenrodeschool (leerlingen, ouders en personeel)
 • MR-Mikado (ouders en personeel)
 • MR-De Kom (ouders en personeel)
 • MR-Talita Koemi (ouders en personeel)
 • MR-Cambier (ouders en personeel)
 • GMR (ouders en personeel, Punt Speciaal-breed)

MR-Maartenschool
De MR Maartenschool behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en personeel. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op de school en die gevolgen kunnen hebben voor leerlingen, ouders en personeel. Bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc. De MR vergadert 5 keer per jaar. Contact: Femke Jansen-van Bergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden van de MR
- Anita van Zonsbeek (personeel)
- Marja Frederkx (personeel)
- Inge Hulstein (personeel)
- Jitte Brinkhof (ouder)
- Daniëlle Rutten-van Grinsven (ouder)
- Femke Janssen-van Bergen (ouder)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken, zoals het bedrijfsplan, het arbobeleid, de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het financieel beleid, eventuele uitbreiding of fusie, de klachtenregeling etc. In de GMR zitten ouders (één vertegenwoordiger per school) en personeelsleden (één vertegenwoordiger per sector). De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar met de bestuurder. Contact: Inge Hulstein, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden van de GMR
- Inge Hulstein (personeel)
- Hans Ras (ouder)

Maartenshoeve

Voor de website van de Maartenshoeve, klik hier

Bewegingsonderwijs

Klik hier om een indruk te krijgen wat wij als gymsectie aanbieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs (hiervoor moet u ingelogd zijn op onze website).

Algemene doelstelling
De leerlingen leren bewegen; leerlingen introduceren in en vertrouwd maken met verschillende bewegingsonderwijs-leersituaties zoals klimmen, balanceren, springen (grote trampoline en luchtkussen), zwaaien en schommelen, bewegen op muziek, atletiekvormen en diverse tik- en balspelen.  De rolstoelgebonden leerlingen doen zo optimaal mogelijk mee aan genoemde activiteiten, daarnaast bieden we voor hen ook specifieke activiteiten als rolstoelspelen en rolstoelvaardigheid.

Doelstellingen tijdens de lessen

 • de leerlingen laten ervaren om plezier te beleven aan verschillende beweegsituaties
 • de leerlingen hun eigen lichaam laten ervaren binnen beweegsituaties
 • de leerlingen positieve bewegings- en lichaamservaring op laten doen
 • de leerlingen hun motorische beperking niet als belemmering laten ervaren, maar juist ook als bron van mogelijkheden
 • de leerlingen leren samenwerken en samenspelen

Binnen de St.Maartenschool worden de klassen ingedeeld op basis van cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De verschillen ten aanzien van de motorische mogelijkheden binnen één klas zijn dan ook erg groot. In principe komen alle leerlingen uit de klas samen gymmen. Daarbij maken we enkele uitzonderingen, op basis van risico's ten aanzien van bewegen en vanwege specifiek aanbod van activiteiten voor bijvoorbeeld rolstoelgebonden leerlingen. Gedurende het schooljaar komen middels een jaarplanning/rooster de verschillende bewegingsactiviteiten aan bod. Daarnaast doen we regelmatig activiteiten binnen een project, zoals pietengym, luchtkussen, (schuif)tafeltennis, en licht-donker/verstoppen.

Regels en afspraken
De leerlingen dragen in principe een gym T-shirt, korte broek en gymschoenen. Echter Leerlingen met aangepast schoeisel dragen gewoon hun eigen schoenen tijdens de gymles. Leerlingen die gebruik maken van een handbewogen rolstoel en de kleuters hoeven alleen een gym T-shirt te dragen. Leerlingen in een elektrische rolstoel en de leerlingen van unit B hoeven zich niet om te kleden.

Buitenschools sporten
De St.Maartenschool vindt het belangrijk dat kinderen buiten schooltijd de mogelijkheid krijgen om te sporten. Daarom worden er buitenschoolse sportactiviteiten aangeboden. De sporten die momenteel aangeboden worden, zijn: yoga, dans, special judo (op vrijdagmiddag door judoschool Tomoda) en rolstoelhockey/rolstoelbasketbal (op zaterdagochtend door Stichting Koprol). Deze sporten zijn allen toegankelijk voor  kinderen met beperkingen dus ook voor kinderen die niet op de St.Maartenschool zitten.

Bent u benieuwd naar deze buitenschoolse sportactiviteiten? Uw kind kan altijd een proefles meedoen. Verdere informatie en aanmelden kan bij de gymsectie, bij Ilse Michiels via mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-

Toegang voor ouders