Protocol hoofdluis en methode luizenkammen St. Maartenschool; maart 2019

Protocol bij constatering hoofdluis/neten

 • De collega’s van de klas bellen de ouders, en geven de flyer hoofdluis  van de GGD mee naar huis. Deze hoofdluisflyer kan je vinden op tref onder het kopje luizenkammen. Het kind hoeft niet van school te worden opgehaald.
 • Het advies is om twee weken dagelijks te blijven kammen om verdere besmetting binnen het gezin te voorkomen. Ook de andere gezinsleden kammen!
 • De ouders van de andere kinderen van de klas worden via de mail door de klas op de hoogte gebracht dat er hoofdluis heerst. De hoofdluisflyer van de GGD wordt meegestuurd. Het advies voor alle ouders is om zeer regelmatig te kammen!
 • De collega’s van de klas informeren:                                                                                                       
  • - de collega’s van gym en therapie,  zodat zij er rekening mee kunnen houden.                            
  • - het ondersteuningsteam , zodat er zicht blijft op de omvang van het probleem.
 • De collega’s van de klas controleren na 1 week het kind met hoofdluis en ook alle andere kinderen van de klas. Wanneer er nog luizen/neten gevonden worden, wordt dat opnieuw gemaild naar alle ouders van de klas, met het advies elke dag te blijven kammen. Dit wekelijks herhalen tot er niets meer gevonden wordt.
 • Als een kind last van hoofdluis blijft houden dan kan door de teamleider de GGD worden ingeschakeld.
 •  Voor meer informatie , zie : www.ggdgelderlandzuid.nl

Methode luizenkammen

- Elke klas heeft een plastic bakje gevuld met:

 • flesje alcohol
 • 20 kammetjes
 • schoonmaakdoek
 • protocol en methode van luizenkammen op papier

- Iedere klas kamt op de afgesproken dag op een zelfgekozen tijdstip in zijn/haar eigen klas. Dit gebeurt op de maandag na elke vakantie.

 - In geval van luis volg dan bovenstaand protocol.

 - Iedere klas maakt zelf de kammetjes na afloop schoon met alcohol. Is je fles leeg, koop dan zelf even een nieuw flesje (bij bv het kruidvat).

-

Toegang voor ouders