Op naar jouw toekomst!

Leeftijden

So is een afkorting van speciaal onderwijs. Vanaf 4 jaar gaan leerlingen naar het so en vanaf 12 jaar stromen zij uit naar bijvoorbeeld het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het regulier onderwijs.

Als het beter is voor de leerling, dan wordt in overleg met het samenwerkingsverband afgeweken van deze leeftijden. De leeftijd van schoolverlating wordt dan verlengd: voor het so tot maximaal 14 jaar.

De leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling zijn daarbij leidend.