Op naar jouw toekomst!

Absentiemeldingen

Alle ziek-, beter-, afwezigheidsmeldingen bij voorkeur doorgeven per mail of telefonisch (door in te spreken op het antwoordapparaat).

E-mailadres: absentie@maartenschool.nl
Telefoonnummer: 024-3243665

Van het verzuim van leerlingen wordt registratie bijgehouden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Zo nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

Ziekmelding

Geef een ziekmelding voor 08.00 uur door met de volgende gegevens:

  • naam kind en groep van kind
  • dat het een ziekmelding betreft

Afwezigheidsmelding

Om een andere reden afwezig (bijvoorbeeld een tandartsbezoek)? Geef dit door voor 08.00 uur door met de volgende gegevens:

  • naam kind en groep van kind
  • reden van afwezigheid en de tijdsduur (een ochtend, een middag etc.)

Betermelding

Geef een betermelding door voor 14.30 uur. Zo kunnen kinderen eventueel de dag erna nog ingepland worden voor therapie. Betermelden met de volgende gegevens:

  • naam kind en groep van kind
  • dat het een betermelding betreft

Aanvraag extra vakantie of verlof

Vragen over extra vakantie of verlof kunnen (bij voorkeur per mail) alleen door de locatieleiders worden beantwoord:

Na het besluit van de locatieleiding wordt dit teruggekoppeld aan de ouders. Klik hier voor het aanvraagformulier en mail deze naar de juiste locatieleider. 

Luxe verzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan; dit noemen we luxe verzuim. Wanneer dit gebeurt, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn.