Op naar jouw toekomst! 

"We willen graag een hulphond in de school."

Leerling van de leerlingenraad.