Op naar jouw toekomst! 

Het team

Met de onderwijsassistenten, leraren, internbegeleiders en zorgondersteunend personeel heeft u vast geregeld contact. Wij vinden het belangrijk dat u ook bekend wordt met het managementteam van de school en dat zijn onze locatieleiders en regiodirecteuren.

St. Maartenschool

Regiodirecteur
Gaby Korfage

Locatieleiders
Ceciel Simons
Karin Verberkt
Dasha Janssen

“Op de St. Maartenschool bieden we alle kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot wie ze zijn,”

aldus een onderwijsassistent.

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten onze leerlingen de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijd en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 wordt. Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.