Op naar jouw toekomst! 

"We willen graag een hulphond in de school"

leerling van de leerlingenraad

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten onze leerlingen de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Indien de leerling hierbij gebaat is, kan in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken worden van deze leeftijd. Daarbij kijken we naar de ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.