Op naar jouw toekomst! 

 • Afwezigheid en verlof

  Hier lees je hoe je afwezigheid meldt en verlof aanvraagt.

 • Vakanties en vrije dagen

  Hier staan vakanties en vrije dagen. Wanneer onze medewerkers studiedagen hebben, zijn de leerlingen vrij.

 • Schooltijden

  Per dag zie je van en tot hoe laat de leerlingen naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Meer informatie over gemeentelijke leerlingenvervoer.

 • Inspraak

  Meer informatie over de inspraakorganen van onze scholen, zoals: leerlingenraad, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ouderraad.

 • Meldingen en klachten

  Hier lees je hoe je meldingen en klachten kunt doorgeven en aan wie. 

 • Documenten

  Hier kun je gidsen en andere documenten vinden.