Op naar jouw toekomst! 

Praktische info

 

Jaarkalender

Eerste schooldag  29 augustus 2022    
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag  10 april 2023    
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Schooltijden

Maandag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Dinsdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Woensdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Donderdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Vrijdag van 09:00 uur tot 14:30 uur

Studiedagen

 • donderdag 22 september 2022:
  • leerlingen hele dag vrij
 • woensdag 12 oktober 2022:
  • leerlingen hele dag vrij
 • maandag 5 december 2022:
  • leerlingen hele dag vrij
 • vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) 2023:
  • leerlingen uit om 12.30 uur
 • dinsdag 11 april 2023:
  • leerlingen hele dag vrij

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@maartenschool.nl

Afwezigheidsmeldingen

Alle ziek-/beter-/afwezigheidsmeldingen geeft u bij voorkeur per mail (absentie@maartenschool.nl) of telefonisch (middels inspreken antwoordapparaat, tel. 024-3243665, keuze 1) door aan het secretariaat van de school.

Van het verzuim van leerlingen wordt registratie bijgehouden.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Zo nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

Is uw kind ziek dan geeft u dat vóór 07.45 uur door met de volgende gegevens:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Dat het een ziekmelding betreft. 

Is uw kind om een andere reden afwezig (bijvoorbeeld een tandartsbezoek), dan geeft u dat voor 07.45 uur door met de volgende gegevens:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Reden van afwezigheid en de tijdsduur (een ochtend, een middag, etc.). 

Is uw kind beter, dan geeft u dat voor 14.30 uur door. Dit, zodat de leerling eventueel nog ingepland kan worden voor therapie de volgende dag. Geef het volgende door:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Dat het een betermelding betreft. 
 • Aanvraag extra vakantie of verlof: 

Vragen over extra vakantie of verlof kunnen (bij voorkeur per mail) alleen door de locatieleiders worden beantwoord:

Zij nemen een besluit en zullen contact met u opnemen. U kunt het aanvraagformulier via de mail aan de locatieleider van de groep van uw kind sturen. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de locatieleider van de groep van uw kind. 

Luxe verzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Klachtencommissie 

Er zijn twee contactpersonen voor meldingen en klachten, dit zijn:

Ceciel Simons (locatieleider) Femke Kinkelaar (leerkracht)
c.simons@puntspeciaal.nl

Femke Kinkelaar (leerkracht)
f.kinkelaar@puntspeciaal.nl 

Landelijke klachtencommissie: 
Voor het afhandelen van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket: Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO):

070 3861697

info@gcbo.nl 

Meer informatie vindt u op de website: www.gcbo.nl 

Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, en medewerkers van school op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat echter door de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle bovenbouw groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.