• St. Maartenschool
    St. Maartenschool

De zorg voor uw kind!

Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de plannen van de gemeentes uit het rijk van Nijmegen en land van Cuijk waarmee ze de financiering van de zorg voor leerlingen uit deze gemeentes op de St. Maartenschool zouden willen regelen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is het bijna zo ver dat we die plannen ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. De manier waarop we dat gaan uitvoeren, hoe het geregeld wordt en wat dat voor uw kind, voor u en voor de medewerkers betekent vertellen we u graag in een speciale ouderavond die we voorlopig hebben gezet op donderdag 6 december a.s. om 20 uur op school.  Binnenkort meer informatie via de nieuwsberichten.

Met een hartelijke groet,  Gillis Geschiere
dir St. Maartenschool

Houten peuter/kleuter stoeltjes te koop

Deze lichte houten stoeltjes zijn verstelbaar in hoogte en zitdiepte. De kinderen krijgen daardoor goede steun bij het zitten. De stoeltjes zijn te gebruiken bij een eigen speelplekje of bijvoorbeeld bij de televisie. Het is mogelijk om de stoeltjes te verven in een leuke kleur.

Lees meer: Houten peuter/kleuter stoeltjes te koop

Schoolfotos zijn klaar

Vanmiddag, maandag 5 november, krijgt uw kind een briefje van de Schoolfotograaf mee naar huis. Hierop staan de inloggegevens voor het bestellen van de schoolfoto’s van uw kind via de website van de schoolfotograaf. Als uw inloggegevens gedeeld moeten worden (bv bij scheiding) vragen we u dit zelf te regelen.

Het bestellen van het fotosetje van uw kind en de verdere afhandeling is tussen u en de schoolfotograaf. De St. Maartenschool blijft hier buiten. Ook bij vragen kunt u contact opnemen met de schoolfotograaf.

GMR stemt in met Fusie

De GMR heeft in de vergadering van 23 oktober jl. ingestemd met de fusie tussen OZG en MeTander in: Onderwijsgroep Punt Speciaal.

In voorgaande GMR-vergaderingen is meerdere keren de fusie-effectrapportage besproken. We hebben toen gevraagd om de fusie-effectrapportage uit te werken in concrete beleidsmaatregelen, zodat de gevolgen voor leerlingen, ouders en personeel inzichtelijk gemaakt worden.

Lees meer: GMR stemt in met Fusie

-

Toegang voor ouders