• Een rookvrij schoolterrein
    Een rookvrij schoolterrein

Allerlaatste Nieuwsberichten

Vandaag, vrijdag 11 oktober, krijgt u van ons voor de laatste keer de Nieuwsberichten. Aan een lange geschiedenis komt dus een einde. We hebben met elkaar gemerkt dat er steeds minder berichten binnen kwamen voor deze Nieuwsberichten. Helemaal nu we werken met Social Schools krijgt u informatie direct via de groep van u zoon of dochter. En zijn berichten achterhaald op het moment dat de Nieuwsberichten uitkomen. We spreken wel af dat we vanuit het directieteam met regelmaat ook berichten zullen plaatsen op Social Schools wanneer daar aanleiding toe is.

Lees meer: Allerlaatste Nieuwsberichten

Maag-darmvirus

Op school heerst opnieuw een maag-darmvirus. Het gaat voorlopig om enkele kinderen. We zullen aankomende week als het nodig is verdere maatregelen treffen in de hoop het aantal zieke leerlingen en personeel te beperken. Van ouders willen we vragen om wanneer uw zoon of dochter klachten krijgt die horen bij een maag-darm virus (braken en diarree) uw kind dan thuis te houden en door te geven aan school wat er aan de hand is. Pas als uw kind 48 uur klachtenvrij is kan het weer naar school komen. Meer informatie over een maag- darm virus kunt u hier nalezen in bijgevoegde brief van de GGD.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Directie Maartenschool

Social Schools

Op alle Punt Speciaal scholen gebruiken we vanaf nu ouderportaal Social Schools 3.0 bij onze communicatie tussen klas, school en ouders. De App voor Social Schools 3.0 is gratis verkrijgbaar. Social Schools werkt ook op elke PC in verschillende browsers zoals Chrome, Firefox Safari en Edge. Als u vragen heeft over het gebruik van Social Schools, neem dan gerust contact op met de Support-desk van Social Schools. Klik hiervoor op de blauwe knop links onder de beginpagina van Social Schools.
support j

Lees meer: Social Schools

Een rookvrij schoolterrein

rookvrijWij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Op school besteden we al veel aandacht aan gezondheid wat betreft voeding, sport en beweging, en sociale veiligheid. Op deze drie gebieden hebben we ook een erkenning gekregen als Gezonde School. Nu willen we een stap verder zetten en het schoolterrein rookvrij maken vanaf 1 oktober. Onze belangrijkste argumenten zijn:

Lees meer: Een rookvrij schoolterrein

-

Toegang voor ouders