Op naar jouw toekomst!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en met een aantal zaken moeten zij instemmen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of is er een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@maartenschool.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle bovenbouw groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met één van de locatieleiders. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leerkrachten.

Ouderraad

Binnen onze school is een ouderraad. De ouders die hierin zitten helpen, samen met het ondersteuningsteam, mee bij het organiseren van vieringen voor de leerlingen.