"Op naar jouw toekomst!"

Ga naar...

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen komen zelfstandig naar school met de fiets of met het openbaar vervoer. Lukt dit niet? Dan is de gemeente (waar de leerling woont) verantwoordelijk voor het vervoer naar school.

Leerlingenvervoer aanvragen

Als leerlingen op onze school geplaatst worden, dan vragen ouders gratis schoolvervoer aan bij de gemeente. Ouders ontvangen van de gemeente een vragenlijst. Soms moet de school een deel van het formulier invullen of een verklaring afgeven, dit verschilt per gemeente. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het secretariaat van de school. Zodra het formulier is ingevuld en teruggestuurd door ouders, bekijkt de gemeente of het kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Klacht over het leerlingvervoer

Bij klachten over leerlingvervoer nemen ouders contact op met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente of met een locatieleider van school. De school neemt klachten over het leerlingvervoer zeer serieus en heeft regelmatig overleg met de gemeenten en de vervoersbedrijven.