"Op naar jouw toekomst!"

Ga naar...

Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs bij ons omdat zij meer ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen.

Denk aan kleinere groepen, meer ondersteuning in de klas en extra expertise in school. Zoals: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan we in onze basisondersteuning aanbieden, kan zorg binnen onderwijs (zbo) worden ingezet. Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. Deze extra zorg wordt op de St. Maartenschool geleverd door Driestroom en TVN zorgt.

De Pleister is onze verpleegpost op school. De verpleegkundigen zijn in dienst van TVN Zorgt en zijn tijdens schooltijden aanwezig.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (sop) staat welke ondersteuning wij onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.  

Klik hier om het sop te lezen.

“Je mag best fouten maken, het gaat erom dat je het probeert”,

aldus een onderwijsassistent.